Liga Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody przy Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach prowadzi działalność edukacyjną poprzez poznanie, ochronę i poszanowanie  środowiska naturalnego. 

Opiekunowie, członkowie SK LOP i nie zrzeszeni miłośnicy przyrody udzielają się w stałych i okazjonalnych akcjach ekologicznych w naszej szkole.

Dnia 14 września przeprowadzono akcję porządkową „Sprzątanie Świata – Polska 2012” przy współpracy z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym pod hasłem: „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”. Uczniowie i młodzież naszej szkoły (klasy IV – VI SP, ZET 3, ZET GC oraz zespoły PdP) pod kierunkiem nauczycieli zebrali około 120 litrów śmieci na terenach zieleni miejskiej wokół naszej szkoły. Propagowano tę akcję poprzez rozwieszanie plakatów i informacji w szkole oraz pogadanki na lekcjach. Wykorzystano worki i rękawice pozyskane z Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Od października trwa zapis na nowego członka koła LOP.

Tegoroczne hasło brzmi:
„Chrońmy owady zapylające-naszych naturalnych sprzymierzeńców!”

W dniach 4 do 11 października obchodzimy Tydzień Miłośników Zwierząt. Zachęcamy do zbiórki rzeczy potrzebnych dla chojnickiego schroniska „Przytulisko”.

Stała zbiórka zużytych baterii gromadzimy punkty w Programie Szkolnym REBA.