Współpraca z Biblioteką

W roku 2010 zrodził się pomysł nawiązania współpracy ZSS w Chojnicach z PBW w Gdańsku, filią Chojnice. Autorkami pomysłu są: p. A. Wielewska – pracownik filii i p. L. Lonczak-Męcikalska – nauczycielka ZSS. W projekcie biorą udział uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych 2, 3 i 4. Aktualnie realizowany jest już siódmy projekt. W pierwszym roku współpracy (rok szkolny 2010/11) tematyka zajęć związana była z czterema porami roku, drugi rok (rok szkolny 2011/12) to wybrane ważne święta i uroczystości, przypadające w kalendarzu.

Trzeci rok (rok szkolny 2012/2013) dotyczył edukacji dla bezpieczeństwa, w czwartym roku (rok szkolny 2013/2014) poznawaliśmy różne zawody, w piątym (rok szkolny 2014/2015) projekt nosił tytuł „Z czego możemy być dumni jako Polacy”, szósty (rok szkolny 2015/2016) poświęciliśmy na bliższe poznanie wybranych zawodów, które świadczą usługi dla ludzi.

Każdy blok tematów zawiera również zajęcia typowo biblioteczne, np. „Zwiedzanie biblioteki i przypomnienie informacji o pracy różnych działów placówki”.
Do realizacji projektu dołączyły: p. R. Wegner i p. K. Żychlińska.
Zdjęcia dotyczą spotkania: „Czujemy się bezpiecznie w szkole i w mieście. Wizyta w siedzibie Straży Miejskiej – poznanie specyfiki pracy strażników. Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zegara” (r. szk. 2012/2013).

Jeden rok szkolny obejmuje pięć lub sześć spotkań dwugodzinnych, na terenie biblioteki i wyjścia poza teren szkoły i biblioteki – związane z realizowanym tematem. Doskonalone są również umiejętności matematyczne (pierwszy rok – liczby 1-10, drugi rok – monety 1 zł, 2 zł, 5 zł, i banknoty 10 zł, 20zł, 50zł, trzeci rok – zakres liczbowy do 30 – umiejętności posługiwania się zegarem i kalkulatorem, czwarty rok – doskonalenie umiejętności operowania banknotami i monetami, piąty rok – pojęcie czasu, przeszłość i teraźniejszość, cyfry rzymskie i arabskie, sposoby mierzenia upływającego czasu, odczytywanie dat, pomiary wyników sportowych – czas, odległość, wytrzymałość, szósty rok – zakup towarów, płacenie gotówką, kartą płatniczą, posługiwanie się kalkulatorem, liczenie monet i banknotów, wypłacanie pieniędzy z bankomatu, wysyłanie i odbieranie e-maili).

W ramach zajęć bibliotecznych odbywa się zwiedzanie biblioteki, przypomina się uczestnikom zajęć informacje o pracy różnych działów placówki, prowadzi się różnorodne zajęcia na temat książek i czasopism, środków masowego przekazu (w tym mediów lokalnych) i ich roli we współczesnym świecie.

W roku szkolnym 2016/2017 projekt Współpracy ZSS w Chojnicach z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Gdańsku, filia Chojnice, jest kontynuowany. Biorą w nim udział uczniowie z zespołów edukacyjno-terapeutycznych 2, 3, 4 pod opieką wychowawców (jak w poprzednich latach). Tematyka zajęć obejmie działania dotyczące upowszechnienia czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów. Podczas zajęć uczniowie będą doskonalili naukę czytania oraz posługiwania się słownikami. Pogłębią wiedzę dotyczącą pracy bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza. Poznają różne postacie książek. Zajęcia będą połączone z wycieczką do księgarni, z wizytą u pisarza oraz w drukarni. Dotrą do różnych źródeł informacji i sposobów ich wyszukiwania. Poznają drogę książki i pracę osób związanych z procesem jej powstawania. Dokonają wyboru książki w księgarni oraz jej zakupu. Umiejętności, które będziemy kształcić i usprawniać nadal związane będą z operowaniem pieniędzmi, gotówką, kartą płatniczą, liczeniem monet i banknotów. Tematyka zajęć będzie zawierać treści i wiedzę z zakresu prostych czynności, niezbędnych do funkcjonowania wychowanka jako członka społeczeństwa. Zakres materiału będzie dostosowany do poziomu klasy (w jakiej uczeń się obecnie znajduje) oraz do jego indywidualnych predyspozycji i możliwości.

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia edukacyjne odbywające się na terenie Biblioteki są kontynuowane. Ich myślą przewodnią jest hasło zaproponowane przez panią minister Annę Zalewską „Rok dla Niepodległej”. Zajęcia rozpoczęły się na początku listopada 2017 r., tuż przed setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział w nich biorą uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych 3, 4, 5 pod opieką wychowawców. Zakres materiału jest dostosowany do poziomu klasy  (w jakiej uczeń się znajduje) oraz do jego indywidualnych predyspozycji i możliwości.

Zdjęcia dotyczą zajęć: Polska nasza ojczyzna. Symbole narodowe i położenie geograficzne (flaga, godło, hymn, położenie Polski w Europie, podział na województwa, dostęp do morza, główne miasta i rzeki). Liczby rzymskie i arabskie (wiek, pół wieku, rok, miesiąc, dzień). Zapisywanie dat, ćwiczenia.