Logopedia

W bloku rewalidacyjnym uczniowie naszej szkoły są również pod opieką logopedów. Wśród nich są osoby z dodatkowymi specjalizacjami: neurologopedyczną i wczesnej interwencji logopedycznej. Pozwala to na służenie pomocą w skomplikowanych sytuacjach np. mowa dzieci autystycznych, osób jąkających się, z niedokształceniem mowy dziecięcej o typie afazji oraz objęcie pomocą logopedyczną dzieci zaraz po urodzeniu, na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W pracy z uczniami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (np. mózgowe porażenie dziecięce – niepełnosprawność intelektualna, mutyzm – niepełnosprawność intelektualna) stosuje się w razie potrzeby komunikację alternatywną.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach logopedycznych przez cały okres pobytu w naszej szkole (tj. na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej). Zajęcia odbywają się w  zależności od potrzeb wychowanków nawet trzy razy w tygodniu.