Ambasadorzy Kulturalnego Języka zostali już wybrani!!!

 

We wtorek 17 grudnia 2013 r., w ramach obchodów Dnia bez Przekleństw, ogłoszono laureatów oraz wyróżnienia w szkolnym konkursie na Ambasadora Kulturalnego Języka. Konkurs trwał od połowy października bieżącego roku.

W tym czasie wychowawcy klas i zespołów, nauczyciele przedmiotu i wszyscy pracownicy szkoły pilnie obserwowali uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach pod kątem poziomu kultury osobistej, w tym kultury języka, oraz zachęcali uczniów do grzecznego zachowania, stosowania różnych formuł grzecznościowych w kontakcie z innymi uczniami, nauczycielami i pracownikami administracji i obsługi oraz unikania wszelkiej agresji słownej w szkole i poza szkołą.

Po dwóch miesiącach trwania konkursu, w ramach którego wychowawcy i nauczyciele nie tylko obserwowali i oceniali uczniów, ale również wielokrotnie przypominali im o regulaminie konkursu i zasadach oceny ich zachowania, wychowawcy klas i zespołów wskazali swoich faworytów. Okazało się, że w naszej szkole jest wielu uczniów i uczennic, którym kulturalne wyrażanie się na co dzień nie jest obce. Niektórym wychowawcom aż ciężko było się zdecydować! Ostatecznie wyłoniono osiemnaścioro kandydatów, po jednej osobie z każdej klasy lub zespołu. Poniżej znajdują się imiona i nazwiska wszystkich nominowanych osób.

Szkoła Podstawowa
Leon Chomik, kl. II/III
Andżelika Guzińska, kl. IV
Agnieszka Dulek, kl. V
Patryk Łyczywek, kl. VI
Rafał Knitter, ZET 1
Weronika Kosikowska, ZET2
Kacper Wirkus, ZET 3
Miłosz Kasprzak, ZET 4

Gimnazjum
Kamil Wasilewski, kl. I
Mateusz Jażdziejewski, kl. II
Kamil Wrzeszcz, kl. III
Klaudia Szulc, ZET A
Kinga Homa, ZET B
Sylwester Mielewczyk, ZET C
Bartosz Niemczyk, ZET D

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Katarzyna Dalecka, PdP 1
Julia Pałuczak, PdP 2
Dorota Smykla, PdP 3

W tym miejscu do pracy zabrała się kapituła konkursu w składzie: p. Edyta Wąchała, p. Dorota Narloch i p. Marcin Adamczyk, która po długich obradach wybrała pięcioro Ambasadorów Kulturalnego Języka, po jednej osobie z każdego etapu kształcenia. Oto oni: Leon Chomik, Rafał Knitter, Kamil Wasilewski, Bartosz Niemczyk, Julia Pałuczak.
Przyznano również cztery wyróżnienia, które otrzymali: Kacper Wirkus, Kinga Homa, Sylwester Mielewczyk i Dorota Smykla. Wszyscy nominowani otrzymali słodkie upominki, a laureaci i wyróżnieni otrzymali ponadto atrakcyjne nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.