Baza naszej szkoły

Zespół Szkół Specjalnych mieści się w nowoczesnym, parterowym budynku, pozbawionym barier architektonicznych, umożliwiającym swobodne poruszanie się również osobom na wózkach.

W celu właściwej realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

  • przestronne sale lekcyjne,
  • gabinety logopedyczne i rewalidacyjne,
  • pracownie techniczne (do obróbki metalu, drewna i papieru) i kuchnie terapeutyczne,
  • pracownia komputerowa,
  • pracownię EEG – Biofeedback,
  • salę Marii Montessori,
  • świetnie wyposażony segment sportowy składający się z sali gimnastycznej, sali gimnastyki korekcyjnej, boiska, dwóch szatni i pryszniców,
  • plac zabaw dla najmłodszych,
  • salę Doświadczania Świata, ze specjalistycznym sprzętem do stymulacji polisensorycznej przeznaczona szczególnie dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dla uczniów nauczanych indywidualnie.

Uczniowie oczekujący na powrót do domu chętnie korzystają ze świetlicy, w której mile spędzają czas na wspólnych zabawach i rozmowach z rówieśnikami.

W naszej placówce funkcjonuje biblioteka, która swoim stale poszerzającym się księgozbiorem służy uczniom i nauczycielom oraz zainteresowanym rodzicom.

Wszystkim uczniom i ich rodzinom zapewniamy szeroką pomoc psychologiczno-pedagogiczną.