Bezpieczne ferie – quiz

W piątek tuż przed feriami odbył się dla uczniów zespołów edukacyjno-terapeutycznych quiz pod hasłem „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”. W czasie jego trwania dzieci przypomniały sobie, jak należy bezpiecznie zachowywać się podczas zabaw na śniegu, na lodowisku, zjeżdżając na sankach,  nartach, jak również podczas zabawy śnieżkami. Z zawiązanymi oczami próbowaliśmy odgadywać nazwy zimowych sprzętów, układaliśmy puzzle, rozdzielaliśmy sporty zimowe od letnich, kolorowaliśmy. Braliśmy też udział w bitwie na śnieżki…oczywiście bezpiecznej. Na koniec przypomnieliśmy sobie numery alarmowe, których znajomość może komuś uratować życie. Podsumowaniem była prezentacja multimedialna dotycząca bezpieczeństwa podczas ferii. Na koniec każdy z uczestników otrzymał „bilet” uprawniający do wyjazdu na bezpieczne ferie. Organizatorkami quizu były panie Lidia Kożuch oraz Lucyna Krysiak.