Dzień otwarty w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”

W piękny jeszcze letni dzień (19 września 2019 roku) wybraliśmy się do nowo utworzonej Zagrody Pokazowej Zwierząt w Centrum Edukacji Przyrodniczej PNBT w Chocińskim Młynie. Spotkanie odbyło się z okazji Dnia Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. W czasie zajęć zaprezentowano gatunki dzikich zwierząt zamieszkujących nasz Park Narodowy. Rozpoznaliśmy tropy wilka, ślady obecności żerowania bobra, kijanki żaby, gąsienicę motyla oraz larwę biedronki co okazało się najtrudniejszym zadaniem. Widzieliśmy zarejestrowane ukrytą kamerą karmienie m. in. sarniątka, godowe rykowisko jelenia i tarzanie się jeleni w błocie. Zaciekawiło nas jak radzą sobie zimą lisy odżywiając się mięsem zamrożonym w lodzie. Zadania dotyczyły też odsłuchiwania odgłosów zwierząt z tablicy dźwiękowej „Koncert lasu ” np. szczekanie sarny, syczenie żmii czy odgłosy ptaków.
Zwiedzanie Zagrody Pokazowej oraz poznanie jej mieszkańców (zwierząt gospodarskich) to pouczające przeżycie dla naszych uczniów. Mieliśmy okazję obserwować karmienie krów. Podobało się nam kolorowe upierzenie kur i koguta. W zagrodzie podziwialiśmy unikatowe gatunki konia polskiego i owiec.
Na zakończenie gościny odbyły się atrakcyjne zabawy dla dzieci. Gra planszowa po szlakach i ścieżkach parku czy domino przyrodnicze. Przed powrotem był czas na spacer po lesie, w którym zebraliśmy spore ilości grzybów. Podczas spaceru spotkała nas burza z gradem jednak szybko się przejaśniło.
Uczestnikami wycieczki byli uczniowie z SP – ZET3, ZET5, kl. IV oraz NI wraz z opiekunami.