Światowy Dzień Turystyki

Dnia 25 września 2013 roku odbył się na niebieskim holu quiz z okazji Światowego Dnia Turystyki, przeznaczony dla uczniów klas I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

[mantra-multi][mantra-column width=”1/6″][/mantra-column][mantra-column width=”5/6″] [/mantra-column][/mantra-multi]

W quizie wzięły udział 3 drużyny, w skład których weszli uczniowie danej klasy. Uczestnicy zmagali się z wieloma zadaniami dotyczącymi m.in. znajomości krain geograficznych Polski, zabytków, umiejscowienia na mapie miast, rzek, wskazywali kierunki itp. Współpracując w swoich grupach szybko poradzili sobie z układaniem puzzli, odpowiadaniem na pytania, dopasowywaniem zabytków do miast, nie sprawiła im problemów praca z mapą. Poziom wiedzy turystycznej uczestników był bardzo wysoki, szybko i sprawnie radzili sobie z zadaniami. Wyniki rywalizacji okazały się zaskakujące-wszystkie grupy po podliczeniu punktów zdobyły ich taką samą ilość. Dla wszystkich były nagrody w postaci książek-przewodników po Polsce dla każdej klasy oraz zakładek do książek i słodyczy. Gratulujemy, dziękujemy i zapraszamy do wspólnej zabawy za rok. Pomysłodawczyniami i prowadzącymi quiz były p. Lucyna Krysiak i p. Anna Gawin.