Konkurs Logopedyczno – Sprawnościowy

W dniu 17.04.2013 odbył się w Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach Konkurs Logopedyczno – Sprawnościowy.

Celem konkursu było połączenie zabawy z doskonaleniem sprawnościowym uczniów, zarówno w zakresie motoryki dużej jak i sprawności artykulacyjnej. W zadaniach konkursowych uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej klas I-VI oraz Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych. Zadania przyporządkowane były poszczególnym grupom klasowym: I-III, IV-VI i ZET.

[mantra-multi][mantra-column width=”1/6″][/mantra-column][mantra-column width=”5/6″] [/mantra-column][/mantra-multi]

Ćwiczenia logopedyczne przeplatane były ruchowymi, które obejmowały bieganie, rzuty piłeczek do kosza, zabawy z szarfami. Ćwiczeia dostosowane były do możliwości dzieci. Celem zadań logopedycznych było utrwalenie poprawnych artykulacji głosek, doskonalenie uwagi słuchowej, słuchu fonematycznego i umiejętności glottodydaktycznych. Uczniowie ćwiczyli tez swoją sprawność oddechową, doskonaląc siłę wydechu i właściwy tor oddechowy w zabawie z piórkami, balonikami i innymi lekkimi elementami.

Zajęcia logopedyczne doskonaliły także sprawność motoryczną aparatu artykulacyjnego w poszczególnych zadaniach i obejmowały usprawnianie języka w pozycji poziomej i pionowej, ćwiczenie warg podczas naśladowania schematów minek. Blok ćwiczeń glottodydaktycznych obejmował umiejętności układania wyrazów z sylab i ich odczytywanie, odnajdywanie wyrazów na literę rzuconą do tarczy. Dużą radość sprawiało wypowiadanie zdań trudnych artykulacyjnie, tzw. łamańców językowych.

W konkursie uczestniczyło 62 uczniów, w każdej grupie wiekowej uczniowie mogli zająć miejsca od I do III i otrzymali nagrody główne. Pozostali uczestnicy odebrali drobne upominki.

Lista laureatów:
Klasy I-III:

1. Andżelika Guzińska
2. Kacper Karnowski
3. Leon Chomik

Klasy IV-VI:

1. Oliwia Babut
2. Adam Przytarski
3. Sandra Błaszczyk

ZET:

1. Gniewomir Sito
2. Ola Pawlak
3. Miłosz Kasprzak

Nagrody ufundowali następujący sponsorzy:
Carrefour Chojnice, Księgarnia Wiedza, Księgarnia Matras, pp. Resler, p. K. Karpus, pp. Brunka, którym organizatorzy składają podziękowanie.

Organizatorzy

Gabriela Poznań,
Beata Klóskowska,
Małgorzata Sobczak,
Mirosława Knyba,
Mariola Żukowska