Konkurs na Ambasadora Kulturalnego Języka

Zostań Ambasadorem Kulturalnego Języka!

W dniu 15 października 2013 r. rozpoczął się szkolny konkurs o tytuł Ambasadora Kulturalnego Języka. Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Celem konkursu jest zapobieganie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i utrwalanie postawy dbałości o kulturę języka oraz wzmacnianie pożądanych społecznie postaw uczniów w tym zakresie. Chodzi po prostu o to, by w szkole (i nie tylko!) wszyscy odnosili się do siebie grzecznie i kulturalnie.

Kto ma największe szanse na wygraną i zdobycie tytułu Ambasadora Kulturalnego Języka?

W pierwszym rzędzie są to uczennice i uczniowie naszej szkoły, którzy używają na co dzień kulturalnego języka, używają zwrotów grzecznościowych „proszę!”, „dziękuję!”, „przepraszam!”, zawsze mówią kolegom i koleżankom „cześć!”, zwracają się do koleżanek i kolegów używając ich imion, a nie nazwisk lub przezwisk.

 

Ponadto kandydaci do tytułu Ambasadora Kulturalnego Języka powinni grzecznie i kulturalnie zwracać się do nauczycieli i innych pracowników szkoły. To oznacza, że powinni używać zwrotów grzecznościowych, takich jak „pani”, „pan”, nie zapominać o słowach „dzień dobry!” i „do widzenia!”; podczas lekcji powinni zabierać głos po podniesieniu ręki i pozwoleniu nauczyciela, grzecznie czekać na swoją kolej i powstrzymywać się od zakłócających komentarzy.

Konkurs potrwa do końca listopada. Na laureatów czekają pamiątkowe dyplomy, atrakcyjne upominki i nagrody pocieszenia, które zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia konkursu w dniu 17 grudnia. Każdy ma szansę na zdobycie tytułu Ambasadora!