Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej gościł w ZSS…

W piątek 24 października w naszej szkole mieliśmy niecodziennego Gościa. Odwiedził nas bowiem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Przemysław Krzyżanowski z Panami Leszkiem Redzimskim i Grzegorzem Wirkusem. Minister miał okazję spotkać się i porozmawiać z uczniami – młodszymi i starszymi, zapoznał się z bazą lokalową naszej placówki i jej zapleczem dydaktycznym. Pogratulował również sukcesów naszym sportowcom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

[mantra-multi][mantra-column width=”1/6″][/mantra-column][mantra-column width=”5/6″] [/mantra-column][/mantra-multi]

Istotą wizyty Ministra P. Krzyżanowskiego w Chojnicach było spotkanie z gośćmi reprezentującymi środowisko oświatowe naszego regionu w ratuszu. Jego tematem wiodącym były zasady finansowania oświaty, rekrutacja, szkolnictwo zawodowe, środki unijne na oświatę oraz aktualne sprawy związane z funkcjonowaniem szkolnictwa.

Wychodząc z Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach podkreślił atmosferę i klimat sprzyjający pracy z osobami niepełnosprawnymi w naszej placówce, dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu kadry. Zapewnił także, że MEN nie zamierza likwidować szkolnictwa specjalnego.