Misja Szkoły

Placówka dzięki specjalistycznej kadrze pedagogów, logopedów, rehabilitantów i psychologa oferuje wsparcie edukacyjno–terapeutyczne w przypadku każdego dziecka, które wymaga indywidualnego prowadzenia ze względu na swe potrzeby i możliwości.
Dlatego:
• opracowujemy indywidualne programy pracy dla dzieci, które przejawiają trudności w nauce wynikające z różnych przyczyn m.in.: mikrodeficytów, opóźnienia, choroby i niepełnosprawności intelektualnej każdego stopnia,
• wszechstronnie pomagamy rodzinie,
• uczymy się wzajemnie kontaktu, tolerancji, otwartości i zainteresowania problemami drugiego człowieka,
• przygotowujemy naszych wychowanków do samodzielności i aktywności w życiu uwzględniając ich specyficzne możliwości i potrzeby.

Celem naszych oddziaływań jest kształtowanie u naszych uczniów umiejętności funkcjonowania
w otaczającym środowisku, poszerzanie relacji interpersonalnych, uzyskiwanie efektów w rozwoju uczniów oraz integracja wychowanków ze społeczeństwem.