Nasi sportowcy i … woda

We wtorek 19 czerwca, w obecności Pani Iwony Przyboś, Członka Zarządu Fundacja Jeppesena (która zasponsorowała dwa poidełka dla naszej szkoły) oraz Pani Jagody Leonarczyk (osoby, która przybliżyła potrzeby naszej szkoły Zarządowi Fundacji i p. Prezes Marcie Gołyszny) podsumowaliśmy rok sportowy.
Miniony czas był bardzo bogaty pod względem liczby startów naszych uczniów w zawodach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Byliśmy na imprezach organizowanych w ramach programów Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych oraz Stowarzyszenia Sprawni Razem.
Nasi uczniowie trenujący w sekcji „Szansa” – ChKŻ reprezentowali województwo na ogólnopolskich zawodach w kajakarstwie, koszykówce, pływaniu. Patrycja Kobierowska w przyszłym roku ma reprezentować Polskę na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi.
Z kolei młodzi piłkarze i lekkoatleci dobrze wypadli podczas rywalizacji na zawodach wojewódzkich, a także na Mitingu w Krakowie.
Sport w naszej szkole utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. Wszystkim sportowcom gratulujemy, a Fundacji Jeppesena pięknie dziękujemy!