PRZYRODA JESIENIĄ

5 listopada odbyła się wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie. Uczestniczyliśmy w zajęciach przygotowanych przez pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jakie zmiany w przyrodzie zachodzą jesienią i dlaczego tak się dzieje. Po obejrzeniu bajki odbyły się ćwiczenia i zagadki tematyczne, były zabawy ruchowe i prace plastyczne. W części artystycznej zajęć uczniowie zapoznali się z historią papieru, jego rodzajami oraz metodami przetwórstwa. Dowiedzieli się dlaczego i jak należy oszczędzać papier. Poznali cały proces powstawania papieru czerpanego. W czasie warsztatów każdy uczeń samodzielnie zrobił na pamiątkę ozdobną kartkę papieru z makulatury. Na koniec w ramach zajęć w terenie odbyła się obserwacja zwierząt w zagrodzie pokazowej. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie ZET 3, 4, 5 i 6 oraz kl. 4 SP – SK LOP.