UWAGA! WAŻNA INFORMACJA

Drodzy Uczniowie,
Drodzy Rodzice,


Wspólnie musimy postarać się, aby czas zamknięcia szkoły nie był stracony. Wychowywanie i nauka są naszym obowiązkiem i koniecznością. Choć nie wiemy co nas czeka, postarajmy się razem, aby jednak w bezpiecznych warunkach zdobywać nową wiedzę i umiejętności.
Każdy z wychowawców i wszyscy nauczyciele podjęli już wspólnie z Wami pracę poprzez dostępne narzędzia zdalnej komunikacji. W zależności od Waszych możliwości i warunków jakimi dysponujecie będziemy się z Wami systematycznie kontaktować. Jeśli macie dostęp do Internetu i sprzęt to skorzystamy z tych narzędzi. Jeśli tego nie macie pozostaje łączność za pomocą smartfonów (telefonów komórkowych) z wykorzystaniem różnych aplikacji i komunikatorów (WhatsApp, MESSENGER czy zwykłe sms-y i mms-y). Jeśli i z tym byłby problem postaramy się dostarczać Wam do domu materiały i polecenia na papierze. Macie też do wykorzystania podręczniki i ćwiczenia lub karty pracy. To także należy wykorzystywać.
Bardzo Was proszę o codzienne odbieranie proponowanych zadań i poświęcanie czasu na ich wykonanie. Bardzo potrzeba teraz pomocy ze strony Rodziców i Opiekunów, aby zmobilizować i dopilnować uczniów do pracy w domu. Za tę pomoc i współpracę z góry bardzo dziękuję.
Szczególnie chcę zmobilizować uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej. Teraz musicie wykazać większą dojrzałość i samodzielność. Rodzice i Opiekunowie mają Was wspierać lecz nie wyręczać. Więc Kochani: DO ROBOTY! Ten czas trzeba mądrze wykorzystać!


Z pozdrowieniami
Dyrektor ZSS w Chojnicach
Jan Gliszczyński