Program wsparcia PFRON-u dla naszych uczniów

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Kontynuacja programu dla dorosłych uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz dla osób objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (w wieku 18-25 lat).

Termin składania wniosków – 16 listopada 2020 r. (najlepiej w formie papierowej, poprzez pozostawienie w skrzynce przy wejściu do CEW).

Wniosek- program pomocy osobom niepełnosprawnym KLIKNIJ