Konkurs „Dbam o zdrowie”

W ramach profilaktyki zdrowotnej 25 marca rozstrzygnięto konkurs klasowy na plakat „Dbam o zdrowie”. Tematyka dotyczyła problemu uzależnień, ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie człowieka. Pomysłowością wykazał się Mateusz Gackowski – uczeń klasy 4 SP. Otrzymał on gratulacje i nagrodę od pielęgniarki szkolnej, jego praca została wyróżniona w gablotce szkolnej.