Narodowe Czytanie w naszej szkole

Dziś na niebieskim holu odbyło się wspólne czytanie ballady „Powrót taty”. W ten sposób po raz kolejny włączyliśmy się w Narodowe Czytanie, w tym roku „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Pan Mirek krótko wprowadził uczestników w tematykę czytanej lektury, wytłumaczył trudniejsze słowa. Wysłuchaliśmy też fragmentu innego utworu, czytanego przez parę prezydencką. Potem fragmenty „Powrotu taty” czytali uczniowie klas IV-VIII, ich wychowawcy oraz pani wicedyrektor, która rozpoczęła i zakończyła tegoroczne czytanie.