ZET 1B i ZET 1C w ramach akcji „Sprzątanie świata 2022” sprzątali Park 1000-lecia

W ramach akcji „Sprzątanie świata 2022” grupa ZET 1B i ZET 1C autobusem MZK udała się do Parku 1000-lecia celem zaangażowania się w w/w akcję! Dzieci bacznie obserwowały otoczenie i wyszukiwały pozostawione przez innych śmieci! Nagrodą były dla dzieci zabawy na placu zabaw oraz słodki poczęstunek, po którym papierki oczywiście znalazły się w śmietniku…a nie na chodniku 😊 Życzymy sobie i innym, by nasza planeta była jak najdłużej czysta i służyła nam i następnym pokoleniom!! 😊😊