Pierwszy spacerek świadomy po zdrowie

Dnia 30.10.2023 odbył się pierwszy spacerek świadomy po zdrowie, brały w nim udział najmłodsze klasy. Spacer przeplatany był przystankami, w czasie których dzieci wykonywały ćwiczenia lub naśladowały ruchy przyrody. Na koniec każdy uczestnik otrzymał medal i gratulacje.