„Czerwiec – czas pożegnań”

Przychodzi taki moment w życiu, że pewien etap trzeba zakończyć, by zacząć kolejny. Nowy nie znaczy gorszy. Przed takim nowym etapem będzie uczennica Klaudia Wricz, która po 15 latach opuści mury naszej szkoły. Zanim to nastąpi, 9 czerwca odbyło się uroczyste spotkanie – pożegnanie Klaudii ze swoimi koleżankami i kolegami ze szkolnej ławki oraz ze wszystkimi nauczycielami i wychowawcami uczącymi Klaudię w przeciągu lat jej edukacji. Nie zabrakło uścisków, wzruszeń i wspomnień.
Życzymy jej już dziś aby ten nowy etap życia był przepełniony uśmiechem, a tego Klaudii nigdy nie brakowało – ani na szkolnym korytarzu ani w sali lekcyjnej. Zarówno dla rówieśników jak i nauczycieli.
Samych sukcesów i do zobaczenia na spotkaniu absolwentów PdP !!😊