Innowacja pedagogiczna „Zdrowo jem i ruszam się”

Program innowacyjny został przeprowadzony w zespole klasowym IV Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach. Innowacja pedagogiczna realizowana była w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022. Pomysłodawcą projektu był p. Piotr Rutkowski.

Cele programu obejmowały:

  1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
  2. Zachęcanie uczniów do przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania.
  3. Nabycie umiejętności praktycznych w pracy w kuchni terapeutycznej.
  4. Nauka dzielenia się z innymi.
  5. Zachęcanie do aktywności fizycznej i uprawiania sportów.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w kuchni terapeutycznej, częstowali nauczycieli wyrobami kulinarnymi przygotowanymi podczas zajęć w zamian za symboliczne wparcie dla Ukrainy. Odbyła się pogadanka  z pielęgniarką szkolną – profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży. Uczestniczyliśmy w warsztatach kulinarnych z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach. Braliśmy udział w spotkaniu z dietetykiem – pokazanie uczestnikom zajęć dobrych wzorców i kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych tj. wzbogacanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, kształtowanie umiejętności oceniania własnego sposobu odżywiania, zachęta do podejmowania zdrowego stylu życia. Zorganizowane były wyjścia na siłownię „pod chmurką”

 W trakcie innowacji odbyły się także konkursy kulinarne dla klas PdP:

  • Smaczna i zdrowa sałatka owocowa;
  • Smaczny i zdrowy koktajl warzywno – owocowy.