Apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wczoraj w naszej szkole odbyły się dwa apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pierwszy – na żółtym holu dla „maluchów” i tych, którzy z nimi pracują, drugi zaś – na holu niebieskim, dla starszych uczniów i ich nauczycieli. Podczas tej drugiej uroczystości p. Andrzej Ortmann wręczył Honorowe Krzyże Pro Syria – jeden dla społeczności ZSS (to już trzeci!), drugi otrzymała p. Lucyna Mucha. Serdecznie gratulujemy!