Quiz o zimie

14 lutego 2020 roku zespoły edukacyjno – terapeutyczne spotkały się już tradycyjnie, aby utrwalić wiadomości o Zimie. Przypomnieliśmy sobie najistotniejsze fakty. Przy wspólnej zabawie czas minął nam szybko. Okazało się, że wszyscy uczniowie dobrze radzili sobie z zadaniami i zasłużyli na skromne upominki. Spotkanie zorganizowała wychowawczyni ZET 3 p. Karolina Żychlińska przy współudziale pozostałych wychowawców.