Nasza współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Gdańsku trwa…

Dnia 10.10.2019 r. rozpoczęliśmy kolejny rok zajęć edukacyjnych na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Chojnicach, w ramach współpracy ZSS Chojnice z Biblioteką Pedagogiczną w Gdańsku, filia Chojnice. Myśl przewodnia spotkań to pomorskie drogi do niepodległości 1918 -1945, w związku ze 100-leciem powrotu Pomorza Gdańskiego do Polski. Realizacja poszczególnych tematów będzie powiązana z priorytetami MEN na bieżący rok szkolny: kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych   realizacji podstawy programowej.

Do realizacji zajęć przystąpiła nowa grupa uczniów – zespół edukacyjno-terapeutyczny 6  z wychowawczynią p. B. Kanabają.

Na pierwszych zajęciach zastanawialiśmy się nad pojęciem patriotyzmu i jaki powinien być współczesny patriota. Wspominaliśmy bohaterską walkę żołnierzy w czasie II wojny światowej  na Westerplatte, przypominaliśmy ważne miejsca w naszej Ojczyźnie, o których każdy Polak powinien pamiętać, umieć je nazwać i wiedzieć o nich najważniejsze rzeczy. Powtórzyliśmy też nasze wiadomości na temat liczb rzymskich i arabskich, w formie ćwiczeń związanych z ustalaniem dat. Byliśmy pod wrażeniem, że tak dużo wiemy o naszej ojczyźnie, a Jej ważne miejsca nie są nam obce.

Na zdjęciach: zespół edukacyjno-terapeutyczny 4 intensywnie pracuje na pierwszych zajęciach.