SZKOLNA KSIĄŻKA KUCHARSKA

Zakończyła się akcja PCK polegająca na wspólnym tworzeniu książki z przepisami. Klasy miały wspólnie z nauczycielem przyrządzić zadeklarowaną wcześniej potrawę, a potem ją sfotografować, a przepis ze zdjęciem przekazać opiekunom PCK, czyli p. Oli Czaplewskiej i p. Marzenie Janikowskiej. Dziękujemy tym, którzy włączyli się w tegoroczną wspólną pracę. Oto jej efekty: