O naszej szkole wiemy prawie wszystko – Konkurs Wiedzy o Szkole

16 marca 2018 r. odbył się Konkurs Wiedzy o Szkole dla uczniów klasy VII SP oraz klasy II i III gimnazjum, a 11 kwietnia dla uczniów Szkoły Przysposabiającej Do Pracy. Został on przygotowany przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum: Beatę Szopinską i Halinę Łepek. Konkurs miał formę zabawy i był dla uczniów sprawdzianem wiadomości na temat szkoły, w której się uczą i spędzają sporą część swojego dnia.  Uczniowie poszczególnych klas (każda klasa stanowiła osobny zespół, zespoły rywalizowały między sobą) musieli zmierzyć się z różnego rodzaju zadaniami, były to m.in.: pytania dotyczące pracowników naszej szkoły, głównie nauczycieli, ułożenie we właściwej kolejności  wydarzeń, które miały miejsce w naszej szkole w obecnym roku szkolnym, podpisanie fotografii przedstawiających różne zakamarki naszej szkoły, czy też rozpoznawanie pracowników szkoły po głosie.

Celem Konkursu była integracja uczniów, wspólne spędzenie czasu, umiejętność współpracy w zespole oraz kulturalna rywalizacja między uczestnikami konkursu.

Wszystkie klasy otrzymały dyplomy oraz słodką niespodziankę.