RZĄDOWY PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

OŚRODEK KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY

Realizowane u nas od wielu już lat wczesne wspomaganie rozwoju dzieci to ogromna szansa dla licznej grupy najmłodszych mieszkańców dotkniętych niepełnosprawnością bądź tą niepełnosprawnością zagrożonych. Cel wczesnego wspomagania jest prosty: umożliwić dzieciom rozwój na miarę ich rzeczywistych możliwości i tak go stymulować, by możliwe było w przyszłości włączenie tych dzieci do pełnego życia w społeczeństwie. Od grudnia 2017 roku zakres wczesnego wspomagania rozwoju dzieci poszerzono o oddziaływania dodatkowe w ramach rządowego programu „Za życiem”. W wyniku porozumienia powiatu z MEN-em powstał w naszej placówce tzw. wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, który przez co najmniej cztery kolejne lata będzie organizował dla dzieci i ich rodzin dodatkowe wsparcie – zajęcia terapeutyczne, szczególnie dla dzieci najmłodszych (od urodzenia do 3 roku życia) lub nieco starszych, jeśli są dotknięte poważniejszymi deficytami i problemami rozwojowymi. Zajęcia terapeutyczne z pierwszą grupą dzieci są właśnie w toku a począwszy od września 2018 ofertę wsparcia będziemy stopniowo poszerzali. Na realizację tych oddziaływań przewidziano specjalną dotację celową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dalsza realizacja programu zakłada stałą współpracę naszego ośrodka z ośrodkami pomocy społecznej i jednostkami służby zdrowia, by rzeczywiście kompleksowo i możliwie najbardziej skutecznie oddziaływać na rozwój najmłodszych dzieci.