Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca uroczyście podsumowaliśmy kolejny rok szkolny. Był czas na wyróżnienie uczniów, którzy systematycznie pracowali na bardzo wysokie wyniki w nauce. Był czas na podziękowania rodzicom wkładającym tak wiele wysiłku we wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych naszej szkoły. Nagrody otrzymali ci, którzy wykazali się w minionym roku najwyższą frekwencją, a także ci, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych, czy też wspierali akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły.

A teraz nadszedł czas na upragnione WAKACJE – niech będą czasem niezwykle radosnym, bezpiecznym i bogatym w same pozytywne doświadczenia.