ABC Gastronomii

ABC Gastronomii

Zajęcia kółka „ABC GASTRONOMII”  odbywają się w każdy czwartek od godziny 14.10 do 15.45. Uczestnikami zajęć są uczennice z klasy III Gimnazjum oraz Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych Gimnazjum. Celem zajęć jest nauczenie zaradności i umiejętności funkcjonowania w grupie zadaniowej poprzez nabycie nawyku współpracy i wzajemnej pomocy. Uczennice kształtują umiejętności  manualne poprzez następujące techniki kulinarne: krojenie, smarowanie, pieczenie, gotowanie.

Zapoznają się również z zasadami zdrowego odżywiania.  Wykazując dużą motywację podczas zajęć stają się bardziej samodzielne i zaradne.