Klasa „Montessorii”

W naszej szkole znajduje się pomieszczenie klasowe wyposażone w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć metodą M. Montessori. System pedagogiki Marii Montessori przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5-12 r. ż. Obejmuje trzy poziomy nauczania i pięć grup materiałów (ćwiczenia praktycznego dnia, sensoryczny, matematykę, naukę mowy i języka polskiego, wychowanie kosmiczne). Regułą materiałów dydaktycznych jest:

-stopniowanie trudności,
-przechodzenie od konkretu do abstrakcji,
-budzenie ciekawości i zainteresowania,
-wyzwalanie różnych form aktywności,
-kontrola błędów.