Terapia Biofeedback

Czym jest Biofeedback?

Jest treningiem specjalistycznym opartym na technice komputerowej, który umożliwia poprawę funkcjonowania mózgu. Także, dzięki tego typu treningom można uzyskać kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie.

Kiedy powstał?

Narodził się w latach sześćdziesiątych XX wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Był jednym z elementów szkolenia pilotów i astronautów. Miał na celu przygotować ich do trudnych zadań które ich czekały. Przede wszystkim dzięki tym treningom mieli oni pozbyć się stresu lub go zminimalizować, aby poprawić jakość wykonywanych zadań i pozbyć się tremy.

Obecnie…

Skoro pomagał astronautom w trudnych zadaniach, zaczęto myśleć o przeniesieniu tej metody do innych dziedzin życia. I tak obecnie wykorzystywany jest w sporcie, w biznesie, w psychologii i medycynie.

Lista schorzeń, gdzie ma zastosowanie jest długa. zalecany jest szczególnie w leczeniu ADHD, ADD, dysleksji, nerwicy, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń pamięci, SM, MPD.

Może stanowić wspaniałe uzupełnienie terapii dziecka autystycznego, chorych po udarze, dzieci jąkających się, czy też w anoreksji czy bulimii. Stosowany też może być w leczeniu uzależnień i nałogów.

Także ludzie zdrowi mogą korzystać z terapii biofeedback w celu poprawy funkcjonowania mózgu, poprawy własnej kreatywności, aby w różnych dziedzinach życia odnosić sukces.

Jak działa?

Na głowie pacjenta umieszcza się elektrody, które umożliwiają pomiar aktywności mózgu w różnych jego częściach.

Wiadomo jest, że mózg jest zróżnicowany i różne jego części rządzą określonymi procesami. Niektóre części mózgu pracują mniej efektywnie, co można sprawdzić analizując przebieg fal mózgowych. Do treningu dobiera się odpowiednie punkty, aby poprawić pracę tych obszarów mózgu (gdzie parametry fal nie są prawidłowe). Aktywność wywołuje określona gra komputerowa na monitorze pacjenta. Pacjent pracuje nad gra wyłącznie umysłem (nie jak w zwykłych grach komputerowych – myszką). Umysłem steruje tym, co dzieje się w grze.

Zadaniem terapeuty jest tak motywować pacjenta w czasie treningu, aby w efekcie te fale, które były zbyt wysokie obniżać, a te, które były zbyt niskie podwyższać.

W naszej szkole…

Terapia ta prowadzona jest jako jedyna w chojnickich szkołach. Uczestniczą w niej uczniowie wymagający wsparcia swojego rozwoju.

Efekty nie są natychmiastowe, bo treningi są długotrwałe. Jednak wymierne – co ukazują wyniki po dłuższym okresie pracy, a co najważniejsze oceniają rodzicie u swoich dzieci.