Kółko Krajoznawcze

Kółko Krajoznawcze działa w naszej szkole od września 2013 roku. Przeznaczone jest dla uczniów gimnazjum, którzy podczas wyjść i wyjazdów mają możliwość dokładnego poznawania ciekawych miejsc w Chojnicach i najbliższej okolicy. Młodzież podczas zajęć poszerza wiedzę z zakresu historii, geografii, przyrody, archeologii, literatury i sztuki. Ponadto nasze kółko uczy, jak aktywnie i ciekawie spędzać czas wolny. Pozwala na kształtowanie nowych zainteresowań, rozwija ciekawość poznawczą. Sprzyja też integrowaniu się uczniów i tworzeniu więzi koleżeńskich.

Nad Kółkiem Krajoznawczym sprawują opiekę panie: Marzena Janikowska i Beata Leszczyńska.