Szkolne Kółko Dziennikarskie

Szkolne Kółko Dziennikarskie działa w naszej szkole od października 2006 r. Zajęcia te odbywają się w każdy wtorek od godziny 14.10 do 15.00. W zajęciach uczestniczą chętni uczniowie klas gimnazjalnych. Głównym celem kółka jest tworzenie „Naszej Gazetki”, która prezentuje najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Podczas spotkań młodzież doskonali umiejętności komunikacyjne, a także uczy się posługiwania komputerem oraz aparatem fotograficznym. Ponadto poznaje pracę mediów, uczestniczy w wycieczkach oraz organizuje szkolne wystawy fotograficzne.