Terapia Wodna

Zajęcia terapii wodnej z elementami socjoterapii odbywają się na basenie w zorganizowanych grupach. Uczestniczą w nich uczniowie szkoły podstawowej. Uczeń wraz z opiekunem tworzy parę wewnątrz grupy, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa dziecka w nowym środowisku, a uczestnictwo z innymi dziećmi pozwala kształtować więzi społeczne z rówieśnikami. Punktem wyjścia terapii jest psychiczne oswojenie dziecka z wodą, tak aby przebywanie w środowisku wodnym było przyjemne i radosne. Jednym z celów terapii jest osiągnięcie przez dziecko coraz większej niezależności i swobody oraz konkretnych umiejętności. Kolejnym etapem jest opanowanie i doskonalenie reakcji równoważnych, co prowadzi do samodzielnego poruszania się w wodzie. Wszelkie zabawy są dostosowywane do wieku uczestników danej grupy.

Pozostałe cele i zadania terapii to:

• wzmacnianie wybranych grup mięśniowych
• obniżenie lub wzmocnienie napięcia mięśniowego
• poprawę ogólnego stanu psychomotorycznego
• korekcja postawy
• doskonalenie w zakresie samoobsługi przy przebieraniu, ubieraniu i myciu
• poprawa wydolności oddechowej