Gimnastyka Korekcyjna

Celem głównym gimnastyki korekcyjnej jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego. Korekcją objęci są uczniowie na podstawie orzeczeń lekarskich. W uzyskaniu lepszych wyników stosuje się odpowiednie metody pracy, które sprzyjają rozwojowi dziecka w sferze poznawczej, motorycznej i emocjonalnej oraz nawiązują do jego możliwości i potrzeb.

Do pełnej realizacji zamierzonych celów stosuje się metody:

• zabawowo – naśladowczą
• zadaniową
• ścisłą

W grupie młodszej pracuje się metodą zabawowo-naśladowczą i zadaniową, natomiast w starszej metodę ściśle zadaniową.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają się w bogato wyposażonej w sprzęt i przybory Sali korekcyjnej. Uczniowie korzystają z trampoliny, huśtawki, atlasu, steppera i rowerka stacjonarnego.

Ponadto na zajęciach wykorzystywane są do pracy nietypowe pomoce jak gazety, woreczki foliowe, kartony, piórka i klamerki. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach, starając się dokładnie wykonywać zadania korekcyjne.