Kółko Sprawnych Rąk

Zajęcia kółka „Sprawnych Rąk” odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 14.10 do 15.45. W zajęciach uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Grupa skupia zarówno chłopców jak i dziewczęta. Najważniejszym celem kółka jest opanowanie przez uczniów praktycznych umiejętności z zakresu obróbki drewna i papieru. Podczas trwania zajęć uczniowie rozpoznają materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne oraz metal. Badają ich podstawowe właściwości: twardość i wytrzymałość.

Określają możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice, w zależności od ich właściwości. Uczniowie wykonują i odczytują proste rysunki rzutowe, analizują rysunki techniczne. Każda praca oparta jest o ustalenie kolejności działań, określona czasem jej trwania oraz organizacją miejsca pracy. Podczas zajęć posługują się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i ich montażu. Uczniowie doskonalą sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie praktycznych umiejętności manualnych uczniów. Uczniowie wyrabiają sobie zdolności samodzielnego organizowania swojego warsztatu pracy.