Samorząd Uczniowski

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Wiele zadań realizujemy wspólnie, zwłaszcza tych powtarzalnych, mających znaczenie dla tworzenia tradycji naszej szkoły. Praca naszych samorządów trochę się różni, ze względu na poziom samodzielności uczniów i tematy zainteresowań. Jednak realizujemy te same cele:

• integracja społeczności szkolnej,
• tworzenie tradycji szkoły,
• kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację,
• kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.
• kształcenie kreatywnych postaw,
• rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,
• rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego.