Liga Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody przy Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach prowadzi działalność edukacyjną poprzez poznanie, ochronę i poszanowanie  środowiska naturalnego. 

 

LOP to najstarsza polska organizacja ekologiczna, która została założona 9 stycznia 1928 roku

Opiekunowie, członkowie SK LOP i niezrzeszeni miłośnicy przyrody udzielają się w stałych i okazjonalnych akcjach ekologicznych w naszej szkole. Szkolne Koło LOP istnieje od początków powstania naszej szkoły.

Od 1994r. w trzeci weekend września prowadzimy akcję porządkową „Sprzątanie Świata – Polska” przy współpracy z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym. Uczniowie i młodzież naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli zbierają śmieci zalegające na terenach zieleni miejskiej wokół naszej szkoły. Propagujemy akcję poprzez rozwieszanie plakatów i informacji w szkole oraz prelekcje. Wykorzystujemy worki i rękawice pozyskane z Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Corocznie od października trwają zapisy na nowego członka koła LOP. Posiadający legitymację otrzymują znaczki – naklejki z hasłem na dany rok szkolny (opłata roczna 2 zł).

W dniach od 4 do 11 października obchodzimy Tydzień Miłośników Zwierząt. Zachęcamy do zbiórki rzeczy potrzebnych dla chojnickiego schroniska Przytulisko”.

W listopadzie od 2003 roku tradycyjnie bierzemy udział w konkursie „Przyroda wokół nas” w Tucholi. Uczestnicy przygotowują prace konkursowe plastyczne, rozwiązują testy i konkurują w rozgrywkach z innymi szkołami.

Okres zimy to czas trudny dla ptaków, chętnie włączamy się w akcję „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”, dokarmiamy ptaki rozwieszając kubki tłuszczowe pozyskane z Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Od roku 2016 również bierzemy udział w konkursie przygotowując tematyczny plakat i opis z obserwacji szkolnego karmnika.

Zapraszamy do szkoły osoby promujące interesującą tematykę przyrodniczą na spotkania z uczniami.

Wyjeżdżamy na zajęcia organizowane przez PN Bory Tucholskie- Charzykowy, Stary Młyn, Klosnowo w celu poszerzania wiedzy i prowadzeniu obserwacji.

Dbamy o środowisko poprzez selektywną zbiórkę zużytych ogniw, odpadów niebezpiecznych ze względu na substancje chemiczne. Od 2008 roku w stałej współpracy z firmą REBA wystawiamy specjalny pojemnik do szkolnej zbiórki baterii przeznaczonych do zakładu specjalistycznego recyklingu. Z odzyskanego materiału powstają złom stalowe, surowce sztuczne, grafit i smoła.

0d 1990 roku, dnia 22 kwietna obchodzimy w Polsce Dzień Ziemi. Uświadamiamy uczniów poprzez ważne tematy dotyczące ekologii i środowiska. Włączmy się np. w akcje Trujące ciepło w powiecie chojnickim, czy ogólnopolską akcję PGNiG Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci.

W dniach 4 do 11 października obchodzimy Tydzień Miłośników Zwierząt. Zachęcamy do zbiórki rzeczy potrzebnych dla chojnickiego schroniska „Przytulisko”.

Stała zbiórka zużytych baterii gromadzimy punkty w Programie Szkolnym REBA.