Kółko Plastyczne

Twórczość plastyczna jest działalnością niezbędną w procesie kształtowania osobowości dzieci i młodzieży. Zajęcia plastyczne mają wiele wartości wychowawczych i kształtujących. Wpływają na rozwój osobowości, dzięki nim rozwijają się wrażliwość i spostrzegawczość, wyobraźnia plastyczna i procesy poznawcze. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek od godziny 14.10 do 15.00.

Podczas zajęć uczniowie poznają różne techniki malarskie, wyklejają, malują farbami. Ilustracją naszych wspólnych dokonań są przykładowe zdjęcia prac plastycznych dzieci.