Ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

W ostatni piątek uczniowie klas IV-VII ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Było trochę teorii i dużo praktyki 🙂 Okazało się, że większość uczniów całkiem dobrze pamięta to, czego dowiedzieli się i nauczyli w latach poprzednich. To bardzo ważne, bo ktoś z nich może przyczynić się kiedyś do uratowania czyjegoś życia i zdrowia.
Pokaz w tym roku poprowadziła pielęgniarka szkolna p. Małgorzata Wróblewska przy wsparciu opiekunek SK PCK – p. Oli Czaplewskiej i p. Marzeny Janikowskiej.