Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dzisiaj w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wyboru, spośród uczniów klas ZET 2-7, IV- VIII SP oraz PDP, dokonywali przedstawiciele tych oddziałów, wybrani do samorządów klasowych.
Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2023/2024 zostali : KINGA DRZAZGOWSKA z ZET3, reprezentująca Zespoły Edukacyjno- Terapeutyczne; LEON JAŻDŻEWSKI z kl. VIII, reprezentujący klasy Szkoły Podstawowej oraz MIKOŁAJ KROPIEWNICKI z PDP4, reprezentujący Szkołę Przysposabiającą do Pracy.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy😊😊😊