Wystawa grzybów

Dziś odbyła się wystawa grzybów, zebranych wczoraj przez czwartoklasistów. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV-VIII. Pan Mirek przedstawił podstawowe informacje nt. najbardziej popularnych u nas gatunków grzybów. Wskazał też źródła, w których warto szukać informacji o nich. Spotkanie było też okazją do przekazania różnych informacji praktycznych, a nawet… kulinarnych 🙂