Pielgrzymka do Zamartego

We wtorek niektórzy uczniowie z klas IV-VIII oraz ZET i PdP wraz z p. Beatą, p. Karoliną, p. Iloną, p. Mirkiem i p. Marzeną wybrali się na pielgrzymkę do Zamartego. Kilkoro bardzo chętnie włączyło się w przygotowanie i poprowadzenie różańca, czytania, śpiew psalmu i niesienie darów. Modlitwę powszechną przeczytał p. Mirek. Chłopcy służyli do Mszy św. (niektórzy po raz pierwszy!), którą odprawił ks. Adam. O oprawę muzyczną zadbały p. Majka (gościnnie) i p. Marzena.
Po zakończeniu liturgii ojciec Zbigniew, proboszcz i przeor Zamartego, opowiedział pielgrzymom wiele ciekawostek na temat kościoła w Zamartem oraz życia zakonnego karmelitów bosych.
Na koniec młodsi uczniowie rozpoczęli zajęcia warsztatowe, które… zakończyły się już w szkole, na katechezie. Starsi rozwiązywali test sprawdzający to, co udało im się zapamiętać.