Ważne informacje dla rodziców

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w dn. 12-25.03.2020 zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole. W miarę możliwości prosimy o pozostawienie dzieci w domach również 12 i 13 marca. W czwartek i piątek będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Nie będą w tych dniach wydawane posiłki.
Zawieszone są także nauczania indywidualne , zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesnego wspomagania rozwoju i z programu „Za Życiem”.
Pamiętajmy – to nie jest czas ferii, lecz KWARANTANNY!!! Bądźmy odpowiedzialni!