O Polsce wiemy prawie wszystko…

Dnia 8 listopada 2016 r. na żółtym holu odbył się Konkurs „CO WIESZ O POLSCE”. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie szkoły podstawowej (klasy I-VI i zespoły edukacyjno-terapeutyczne 1-4) pod opieką wychowawców. Konkurs otworzył uroczyście pan dyrektor J. Gliszczyński i życzył uczestnikom samych prawidłowych odpowiedzi, bo to przecież sprawdzian wiedzy o swoim kraju. Obiecał również, że będzie trzymał kciuki za każdego ucznia. Dzieci były podzielone na zespoły, przy podziale brano pod uwagę możliwości, umiejętności i wiedzę uczestników, aby poziom rywalizacji był wyrównany.

Pierwsza konkurencja przewidywała ułożenie hasła – POLSKA ODZYSKAŁA NIEODLEGŁOŚĆ PO 123 LATACH. Uczniowie układali w różny sposób. Jedni z liter, inni z sylab albo z całych wyrazów, w zależności od umiejętności i możliwości. Ale wszyscy ułożyli poprawnie! Kolejne zadanie to pokolorowanie we właściwy sposób godła Polski. To zadanie również wszyscy wykonali prawidłowo. Różnice nieznaczne były tylko w czasie wykonania.

Potem uczniowie układali w formie puzzli portret Józefa Piłsudskiego i przy okazji przypomnieli sobie wiadomości o tej ważnej, dla Polaków, osobie. W układaniu pomogły młodszym uczestnikom charakterystyczne wąsy. Następnie odgadywano, jakie miejsca naszego miasta przedstawiały prezentowane zdjęcia. Okazało się, że naprawdę znamy je bardzo dobrze. Później dzieci dobierały tytuły legend do ilustracji i fragmentu legendy. Bardzo dużo radości sprawiła konkurencja, gdy trzeba było rozpoznać i nazwać dary natury, które pochodzą z naszego kraju, a które u nas nie rosną. W pewnych momentach trzeba było się zastanowić, bo np. niektóre owoce czy warzywa są u nas cały rok dostępne, a wcale na naszym terenie nie dojrzewają. Na zakończenie pani Dorota zrobiła rundę pytań w stylu „tak – nie” tematycznie związanych z Polską.

Wszystkie odpowiedzi były punktowane, notowane na tablicy wyników. Na koniec okazało się, że każdy zespół zdobył taką samą liczbę punktów. Cieszyliśmy się, bo to znaczyło, że każdy z nas ma zbliżoną wiedzę o naszym kochanym kraju, a liczba punktów świadczyła, że jest na wysokim poziomie. Wszyscy uczniowie zasłużyli na słodkie nagrody, które zostawił p. dyrektor.

Konkurs przygotowały: pani Dorota Kroplewska z ramienia Samorządu Uczniowskiego przy współpracy p. M. Burczyk, p. A. Czaplewskiej i p. L. Lonczak-Męcikalskiej.

[mantra-multi][mantra-column width=”1/6″][/mantra-column][mantra-column width=”5/6″] [/mantra-column][/mantra-multi]