Tak żegnaliśmy kolejny rok szkolny… A teraz po prostu wakacje!

Ostatni dzień w szkole to okazja do podsumowań – zarówno tego, co da się wyliczyć/przeliczyć jak np. średnia ocen, jak również wielu innych aktywności, którym poświęcaliśmy swój czas. Przede wszystkim pożegnaliśmy naszych absolwentów.

Nagrodzeni zostali m. in. wyróżniający się wzorową frekwencją uczniowie, a było ich aż 15-tu, którzy w całym roku szkolnym opuścili maksymalnie 4 dni. Rekordzistka Patrycja była w szkole każdego dnia. Poza tym sumiennym rowerzystom wręczone karty rowerowe, aktorom dyplomy za aktywność w kółku teatralnym. Podliczono także całoroczną „Zakręconą Akcję”, czyli zbierania zakrętek na rzecz naszego ucznia Mateusza. Tytuł „Pozytywnie Zakręconych” przyznano trzem klasom: ZET 1, ZG C i ZG A.

A teraz to po prostu cieszmy się wakacjami – odpoczywajmy nade wszystko, oczywiście bardzo aktywnie, nabierajmy siły na kolejny rok pracy i zabawy!!!