Strajk pracowników oświaty w naszej szkole

STRAJK!!!

Niestety. Także w naszym zespole szkół akcja strajkowa stała się faktem. 

Bardzo dziękujemy Rodzicom i Opiekunom naszych uczniów za zrozumienie sytuacji, za wszelkie słowa wsparcia i każdą pomoc. Mamy nadzieję na szybkie rozwiązanie konfliktu i na możliwość powrotu do dalszej, normalnej pracy, w godnych dla całej sfery oświaty warunkach.